Okategoriserade

Vänsterpartiets budgettal 2012

Börjar med att yrka bifall till ks förslag till budget

Vi står nu inför ett nytt år igen med allt vad det innebär i budgetsatsningar, , Östhammar är en bra kommun att leva i, jämfört med när man ser sig om i världen och det bör man göra i budgetsammanhang för att få ett perspektiv i stort. Vi är en del av en globaliserad värld som tär på jordens resurser. Vi ser hur klyftorna ökar i världen och i Sverige. Tysta katastrofer som fattigdom, orättvisor och miljöproblem pågår hela tiden samtidigt med brutala krig.

Extrema högerrörelser är på frammarsch i hela Europa och bara en offensiv välfärd kan stoppa det. Men det kan vi inte slå oss till ro med, det måste försvaras och utvecklas. Östhammar är plats i det stora hela och vi är delaktiga i utvecklingen och har ett extra stort ansvar som milleniekommun , det tar vi bl.a. genom samarbeta med en likvärdig kommun Puti i Georgien, genom alla våra vänorter, och måste vi göra genom ett bra mycket bra miljöarbete, eftersom världens klimatkris angår oss alla och vårt levnadssätt påverkar andras möjlighet till liv och överlevnad, det är ett globalt ansvar och får inte bara bli tomma ord.

 I det globala solidariska arbetet som vår kommun bedriver ingår också att vi tecknat avtal att ta emot flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, vilket känns mycket angeläget. Då måste vi också se till att de får ett bra liv här, det känns skönt att veta att det finns bra motkrafter i Österbybruk.

Angående Östhammar och kommande år vill jag säga att Vänsterpartiet vill lägga största vikt vid de unga och de gamla. För en bra uppväxt behövs bra förskolor och skolor med tillräckligt med personal och bra arbetsvillkor för de anställda så att det blir en positiv arbetsmiljö, jag vet att de anställda gör ett fantastiskt arbete för våra barn och ungdomar.

Ingen har väl kunnat undgå att höra debatten om äldrevården, vi vill att de gamla ska få trygghet och omtanke. Så fort utrymme finns vill vi satsa på mer personal. Viktigt är att höja yrkesstatusen för de anställda inom vården och att vi får en framtida tillväxt med kompetent personal.Vi är helt emot privatisering av äldrevården till vinstdrivande företag, det har vi varit hela tiden. Det är tillfredställande att Östhammar har en bra framförhållning och påbörjar ett nytt äldreboende först i Östhammar och sedan planerar komplettering på övriga orter allt efter det växande behovet. Vi vet att anhörigvården ökar mycket, vilket är en stor avlastning för kommunen, därför känns det extra angeläget att fortsätta det stöd som anhörigvårdarna får och att visa dem uppskattning för det arbete de lägger ner.
Maten har diskuterats livligt , nu får vi hoppas att det blivit bättre med den nya kostpolicyn,

Fritid och kultur är viktiga inslag i våra liv, som gör att vi har något att delta i och där vi kan känna gemenskap med andra människor, utan tillgång till ett rikt utbud av kultur och fritid förtvinar vi, det är viktiga ingredienser för ett samhälles överlevnad och hjälper till att skapa nya tankar och influenser. Nu kan vi väl också förhoppningsvis se fram emot ett huvudbibliotek i vår kommun.

Drogfrihet är ett måste i alla ungdomsverksamheter, tyvärr har det framkommit att ungdomar speciellt unga flickor dricker mycket alkohol
Det är glädjande att det varit drogfria skolavslutningar och att de ska fortsätta. , sådana fina initiativ ska vi stödja och uppmuntra. Vad som mer behöver göras är att stödja ungdomar som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, det är destruktivt att gå hemma i unga år utan att vara behövd. Att få ett arbete är ett måste när man är ung.

Bostäder och en bra fungerande kollektivtrafik är en mycket viktig faktor för att få folk att flytta hit och att vilja stanna i kommunen.

Vi vill också ha levande stadskärnor i alla våra tätorter.

Slutligen med tanke på det ekonomiska läget både här och i världen i stort vill strakt betona vikten av en rättvis budget som tar hänsyn till de svagaste i samhället, som stödjer barn- och unga, sjuka och arbetslösa och äldre människor i behov av vård och omsorg och att vi gör det utan att stora vinstdrivande bolag ska tjäna pengar på det utan med omtanke för den enskildes olika behov.

Skriv en kommentar