Okategoriserade

Program för Vänsterpartiet i Östhammar 2007

Vänsterpartiet i Östhammar vill arbeta för att Östhammar ska vara en bra kommun att bo i .

Vänsterpartiet i Östhammar vill arbeta för att Östhammar ska vara en bra kommun att bo i . Vi anser att Östhammar sedd ur ett internationellt och globalt perspektiv är en mycket fin plats att leva på, vi har alla tillgång till livets basbehov, men det betyder inte att vi inte ska kämpa för förändring, tvärtom måste vi jobba framåt för förbättringar och likvärdiga villkor om vi vill att männsikor ska flytta hit och stanna kvar här. Skattesatsen är en fråga som kommer att diskuteras under mandatperioden, nu när den nya regeringen planerar nedskärningar och försämringar i akassa, sjukförsäkring och så vidare. Detta kan komma att betyda att vi måste ge stöd till många på ett helt annat sätt. Klyftorna i samhället kommer att öka mellan rika och fattiga.

Arbete för alla är en hjärtefråga för oss. Den offentliga sektorn måste öka och där kan många beredas arbete, vi tänker främst på barnomsorg och skola , där vi vill ha mer personal av olika kategorier och inte för stora barngrupper. Öppen förskola måste finnas på varje tätort som ett stöd för föräldrar som för tillfället inte arbetar eller är barnlediga. Vi vill ha en skola där barn kan utvecklas, skaffa sig kunskap och få ett kristiskt och demokratiskt tänkesätt. Bruksgymnasiet är en viktig tillgång för våra ungdomar och vi måste ge tillräcklig med resurser även för det individuella programmet som numera har många elever.

Vård och omsorg ska drivas offentligt, vi är emot privatiseringar eftersom vi anser att man inte ska tjäna pengar som ska ge vinst på vård, det urholkar det generella välfärdssystemet. Man ska få vård efter behov inte efter plånbok. Äldreomsorgen är en prioriterad fråga liksom fokuseringen på männsikor med psykiska funktionshinder Projekt Samsyn är ett viktigt steg i detta arbete. Tillgängligheten i samhället för alla ska prioriteras.

Jämställdheten får inte glömmas bort, vi måste jobba vidare med att bereda framförallt kvinnor inom låglöneyrken rätt till heltid, kompetensutveckling och därmed möjlighet till höjd lön.

Integration och arbete mot rasism och främlingsfientlighet måste stå högt på agendan, odemokratiska krafter dyker upp överallt i landet och i hela Europa. Vår kommun måste präglas av öppenhet och välkomnande och vi måste arbeta för att alla männsikor ska ha en bra situation, annars kan det ge upphov till missnöje och utanförskap, vilket gynnar antidemokratiska krafter.

Kulturen är en viktig faktor som kan skapa gemenskap och delaktighet. Vi vill satsa på bra bibliotek i alla tätorter med bra tillgång till böcker, talböcker, tidningar, tidskrifter ,datorer och andra media. Vi vill ha ett kulturhus för teater, utställninger, konst, musik och alla sorts kuluraktiviteter. Studieförbunden är mycket viktiga i sitt folkbildningsarbete och bör få stöd.

Ungdomsgårdar på alla tätorter och tillgång till meningsfullfritid för ungdomar som idrott och kultur, olika föreningar, barn-och ungdomsverksamhet i kyrkor och samfund måste vi satsa på.

Det förebyggande arbetet mot alkohol och droger måste fortsätta. Vi måste fortsätta att satsa på drogfria discon och förhindra missbruk genom aktivt arbete.

Klimatförändringarna ser vi mycket allvarligt på, vi måste ta klimathotet på allvar, temperaturen ökar på jorden, utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen är den främsta orsaken. Trafik och energi är de största bovarna i dramat. Nu måste vi satsa ännu mer på kollektivtrafik och på järnväg inför framtiden. Vi måste utveckla den alternativa energin och satsa på utbyggnad av vindkraftverk , bioenergi och vågkraft. Vi vet att det finns ett brett folkligt stöd för en hållbar utveckling och vi måste satsa på ett rättvist och solidariskt samhälle där inga untnyttjar andra både i Östhammar och i världen.

20061107 Mohammad Sabura7vtmf

Skriv en kommentar