Okategoriserade

Vänsterpartiet i Östhammar vill

Våran hjärte fråga är jobben och vårt parti vill satsa på den offentliga sektorn, på riksplanet har vi ett mål med 200.000 nya jobb i offentlig sektor. Vilket skulle innebära 75 nya job per år i Östhammar under en fyra års period.
Vi vill ha en bra förskola och skola för alla barn med tillräckligt med personal så att alla elever blir sedda och får den kunskap och erfarenhet som ger alla möjlighet till e nbra utveckling.

Vi vill ha en bra vård och äldreomsorg utan privatisering, med privatisering blir det en urholkning av den gemensamt finansierade välfärden och de som saknar medel riskerar att få en sämre vård. Vi ska satsa på kompetensutveckling av personalen och inflytande i det dagliga arbetet.

Miljön är en stor och viktig fråga. Vattenkvalitet behövas förbättras genom att begränsa kvave och fosfor utsläpp. Bottnarna behövas modras. Vi vill satsa på alternativa energikällor som vindkraft, bioenergi, vågkraft och solenergi . Vi vill ha folkomröstning i slutförvarsfrågan.

Kulturen är mycket viktig eftersom kulturen handlar om demokrati och yttrandefrihet ,livskvalitet och varje människas frigörelse. Vi vill stödja barn-och ungdomskultur och satsningar på drogfria fritidsaktiviteter för ungdom. Bibliotek ska finnas i varje tätort och servicen där ska vara gratis. Kulturhusutredningens resultat ser vi fram emot och vi anser att kulturhuset ska placeras i Östhammar och ha plats för många olika aktiviteter och ett huvudbibliotek. Vi tycker också att det är viktigt med studieförbunden.

Integration och solidaritet är en viktig fråga för oss. Vi vill att kommunen ska ta emot flyktingar.

Tillgängligheten för alla ska vara klar 2010, en fråga som måste prioriteras.

Vi vill ha inflyttning till kommunen, för det behövs bostäder och bra kommunikationer, vi vill satsa på kollektivtrafik med täta turer och priser som folk har råd att betala.

Vi vill fortsätta att arbeta för att Östhammar ska vara en bra kommun som folk trivs i och där man lyssnar på invånarnas frågor och synpunkter och vet att rättvisan kommer från vänster.

Skriv en kommentar