Okategoriserade

NOBELS FREDSPRIS, MOHAMMAD YUNUS ,BANGLADESH OCH FATTIGDOMEN I VÄRLDEN

Nobels fredspristagare 2006 är för alla bangladeshier och alla miljontals fattiga människor i världen av största betydelse.Valet av doktor Mohammad Yunus och hans skapelse Grameen Bank är ett bevis på att det behövs en annan fördelning av våra gemensamma resurser för att förändra världen och skapa fred, att man måste tro på den inneboende styrkan och kraften hos de fattiga själva och våga satsa på dem.

  

NOBELS FREDSPRIS, MOHAMMAD YUNUS ,BANGLADESH OCH FATTIGDOMEN I VÄRLDEN

 

 

Nobels fredspristagare 2006  är för alla bangladeshier och alla miljontals fattiga människor i världen  av största betydelse.Valet av doktor Mohammad  Yunus och hans skapelse Grameen Bank är ett bevis på att det behövs en annan fördelning av våra gemensamma resurser för att förändra världen och skapa fred, att man måste tro på den inneboende styrkan och kraften hos de fattiga själva och våga satsa på dem. 

 

Mohammad Yunus föddes i hamnstaden Chittagong 1940 , då landet var  en del av Indien. Staten Bangladesh föddes i blod och kamp. Landet blev självständigt 1971 efter ett mycket brutalt  inbördeskrig mot Pakistan .Bangladesh var en del av Pakistan efter frigörelsen från den brittiska kolonialmakten och kallades för Östpakistan. Västpakistan förtryckte sin bengaliska del och ville till och med beröva dem deras språk bengali (bangla) , men det bengaliska folket slogs för sitt språk och fick till slut sin självständighet efter oerhörda lidanden,  förluster i människoliv. Tre miljoner dog i frihetskriget,  vidriga avrättningar av intellektuella, över tvåhundratusen kivnnor blev våldtagna och miljoner människor tvingades på flykt till Indien. Bangladesh är det enda land som för att behålla sitt språk har utstått ett blodbad, efter detta har  FN inrättat Internationella Språkdagen 21 februari. Fortfarande lider landet av brist på demokrati och mänskliga rättigheter och inför det stundande valet i januari 2006 råder kaos och mycket instabila förhållanden.

 

Valet av Mohammad Yunus är mycket viktigt för hela världens fattiga och visar att fred i världen endast kan åstadkommas om alla fattiga människor får möjlighet att leva ett värdigt liv. Dessutom har doktor Yunus satsat på kvinnorna och genom dem på barnen och en bättre framtid. Han har lyft upp de fattiga utsatta kvinnorna i byarna och genom att ge dem mikrokreditlån skapat en möjlighet för dem att resa sig och sin familj ur extrem fattigdom och hopplösa förhållanden. Hans modell att arbeta via Grameen Bank ( Bybanken) har spridit sig över stora delar av världen och blivit ett vanligt föredöme i arbetet med fattigdomsbekämpningen.

 

Valet av Mohammad Yunus ger hopp och mod och inspiration för svaga och fattiga i samhället att kämpa vidare.

Vi bangladeshier i Bangladesh, Sverige och världen känner oss mycket stolta och hedrade över att Bangladesh blivit uppmärksammat på ett positivt sätt. Det är ett erkännande av fattiga människor och framför allt fattiga kvinnors rätt . Mohammad Yunus fick från tidig barndom inspiration av sin mamma att tänka på de fattiga och han kunde genom envis outröttlig kamp komma vidare. Vi som befinner oss på sextontusen mils avstånd från honom vill av hela vårt hjärta gratulera honom och önskar att hela världen på detta sätt tar upp kampen mot fattigdom och orättvisor.

 

"Fattigdom är det grövsta våldet mot människor" betonade  Mahatma Gandhi.

 

 

För bangladeshier och andra gratulanter i Sverige

 

Mohammad A. Sabur, ersättare i Riksdagen (v)   Ingeborg Sevastik, vice ordf. FARR          

Anil Bandhu Das                                                   Jan Viklund, webbsiten Gandhitoday

Abdul Latif                                                             Cheru Hailu,från Etiopien                                                 

Mainul Hossain                                              

Mostafa Hassan                                  Lee Max, från Somalia

Surat Miah                                          Francisco Barros

Mowla Khan

Dilawar Rahman

Mofijjur Rahman

Salam Miah

Fazlur Rahman

Raisa Rahman

Nazmul Hassan

Skriv en kommentar