Okategoriserade

Skola , kunskap och bildning

Med tanke på hur konservativa krafter har tagit greppet om skoldebatten blir frågan om allas rätt till bildning bara allt viktigare. Kunskap är mer än fakta- det är också färdighet, förståelse och förtrogenhet ( enligt gällande läroplan).
Kunskap är större än det som enkelt kan mätas eller formas efter mall och betyg.Den som söker kunskap och använder den med omdöme , är på god väg att skaffa sig bildning och varje barn har rätt att gå i en skola som gör det möjligt att bilda sig. För detta måste skolan ha professionalism och handlingsberedskap.
Det är därförVänsterpartiet kräver en ökad personaltäthet i skolan med färre barn i grupperna. Specialpedagoger ska finnas för de barn som behöver det .Alla skolor ska också ha skolbibliotek med personal för att stimulera intresset för läsning och litteratur. Det krävs också bra mat i skolan ,god miljö , hälsovård och bra fritidshem. Allt detta ska leda till trygga friska barn som orkar med sitt skolarbete och som kan sluta skolan med godkända kunskaper.

Mohammad Sabur
Ingeborg Sevastik
Vänsterpartiet

Skriv en kommentar