Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Östhammar

Välbesökt möte

Lars Ohly besökte Vänsterpartiet i Östhammar onsdag 14 november och talade om kultur . Partiet kommer att driva tre viktiga kulturfrågor: 1. Kulturskola för alla barn i alla kommuner. 2. Läsfrämjande arbete, oerhört viktigt för demokratin att alla kan läsa, eftersom alla är ska rösta och bestämma om vår framtid. Till detta behövs: bra bibliotek, bra skolbibliotek, EN bok för alla till billigt pris, tillgång till att låna ljudböcker för chaufförer vid mackar, pågående projekt som Läs för mig pappa, arbetsplatsbibliotek m.m. uppsökande arbete. 3. Gratis museibesök, samlingarna som finns där tillhör oss alla. Tillgänglighet ska prägla allt, alla ska...

Vänsterpartiets budgettal 2012

Börjar med att yrka bifall till ks förslag till budget Vi står nu inför ett nytt år igen med allt vad det innebär i budgetsatsningar, , Östhammar är en bra kommun att leva i, jämfört med när man ser sig om i världen och det bör man göra i budgetsammanhang för att få ett perspektiv i stort. Vi är en del av en globaliserad värld som tär på jordens resurser. Vi ser hur klyftorna ökar i världen och i Sverige. Tysta katastrofer som fattigdom, orättvisor och miljöproblem pågår hela tiden samtidigt med brutala krig. Extrema högerrörelser är på frammarsch i...