Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen
Mohammad Sabur (ordförande)
Ingeborg Sevastik (sekreterare och.kassör)
Inger Arvidsson (ordinarie ledamot)
ELisabeth Karlsson (ordinarie ledamot)
Farzana Urmi (ordinarie ledamot)
Tomy Dahlin (ordinarie ledamot)
Ersättare:
Alborz Sigrevi
Yacoub Ramdane
Gun Fjeelner