Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Östhammar

VÄNSTERN PÅ ETIOPISK FAMILJESPORTFESTIVAL

Lördag 12 augusti deltog vi tillsammans med Cheru från Stockholm i en etiopisk familje- sportfestival i Hallunda med bokbord för Vänstern. Festivalen vände sig till etiopier i hela Sverige, ja, även från Norge och Danmark kom det några. Detta var ett ypperligt tillfälle att propagera för vårt partiprogram och vår ideologi under lättsamma förhållanden. Av slentrian röstar många på socialdemokraterna eftersom de är stora och har tillgång till ekonomiska resurser att komma ut till olika invandrargrupper. Det gäller då att förklara vem som verkligen gör någonting i flykting- och invandrarfrågor, vem som jobbar mot segregationen och för internationell solidaritet. Vi...

SOLIDARITET ÄR VÅR SAK – INGEN ANNAN GÖR DET ÅT OSS

Vid en politisk debatt i Missionskyrkan 4 sept. kom frågan om två tredjedelssamhället upp från borgerligt håll. Då vill jag framhålla att alla människor måste börja hos sig själva för att få en förändring och ompröva det egna priviligierade västerländska liv som vi lever. Det kräver en omställning , att man själv delar med sig av sitt överflöd och att man aktivt söker upp utsatta grupper och solidariserar sig med dem. När de som har på djupet verkligen ser och förstår dem som inte har , först då kan en förändring i samhället börja. Det får inte bara stanna vid...

Skola , kunskap och bildning

Med tanke på hur konservativa krafter har tagit greppet om skoldebatten blir frågan om allas rätt till bildning bara allt viktigare. Kunskap är mer än fakta- det är också färdighet, förståelse och förtrogenhet ( enligt gällande läroplan). Kunskap är större än det som enkelt kan mätas eller formas efter mall och betyg.Den som söker kunskap och använder den med omdöme , är på god väg att skaffa sig bildning och varje barn har rätt att gå i en skola som gör det möjligt att bilda sig. För detta måste skolan ha professionalism och handlingsberedskap. Det är därförVänsterpartiet kräver en ökad...

INGEN VAPENEXPORT TILL KRIGFÖRANDE LÄNDER

Vår utrikes – och säkerhetspolitik måste samordnas med vår biståndspolitik så att vi inte säljer vapen med den ena handen och ger bistånd till offren för dem med den andra. Vänsterpartiet vill ha en mer restriktiv vapenexport. Vi vill börja med att omedelbart stoppa vapenexport till krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter. Vi vill att Sverige ska vara en internationell röst för fred och nedrutning , mot krig ockupation och förtryck. En röst för fred på vänsterpartiet Mohammad A. Sabur Riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Uppsala län

Vänsterpartiet i Östhammar vill

Våran hjärte fråga är jobben och vårt parti vill satsa på den offentliga sektorn, på riksplanet har vi ett mål med 200.000 nya jobb i offentlig sektor. Vilket skulle innebära 75 nya job per år i Östhammar under en fyra års period. Vi vill ha en bra förskola och skola för alla barn med tillräckligt med personal så att alla elever blir sedda och får den kunskap och erfarenhet som ger alla möjlighet till e nbra utveckling. Vi vill ha en bra vård och äldreomsorg utan privatisering, med privatisering blir det en urholkning av den gemensamt finansierade välfärden och de...

RÄTTVISAN KOMMER FRÅN VÄNSTER

Torsdag 7 sept kl 19.00 Östhammars bibliotek Maria Malama , distriktsordförande pratar kultur Fredag 8 sept kl 13-15, Gimo Torg ,Jacob Johnson, riksdagskandidat Fredag 15 sept kl 13-15, Östhammar , Sören Bergqvist ,landstingsråd Rösta på Vänsterpartiet 17 september för rättvisa och välfärd