Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Östhammar

NOBELS FREDSPRIS, MOHAMMAD YUNUS ,BANGLADESH OCH FATTIGDOMEN I VÄRLDEN

Nobels fredspristagare 2006 är för alla bangladeshier och alla miljontals fattiga människor i världen av största betydelse.Valet av doktor Mohammad Yunus och hans skapelse Grameen Bank är ett bevis på att det behövs en annan fördelning av våra gemensamma resurser för att förändra världen och skapa fred, att man måste tro på den inneboende styrkan och kraften hos de fattiga själva och våga satsa på dem.    NOBELS FREDSPRIS, MOHAMMAD YUNUS ,BANGLADESH OCH FATTIGDOMEN I VÄRLDEN     Nobels fredspristagare 2006  är för alla bangladeshier och alla miljontals fattiga människor i världen  av största betydelse.Valet av doktor Mohammad  Yunus och...

MÖRDAD FÖR SITT MODS SKULL

Vi har tagit emot det chockartade beskedet att den ryska journalisten Anna Politkovskaja har mördats i hissen i det hus hon bodde i. 2004 tilldelades hon Olof Palmepriset. Journalister i världen som avslöjar sanningen lever mycket farligt, eftersom sanningen oftast är förknippad med både makt och pengar, som ingen vill förlora. I förordet till sin bok "Tjetjenien-sanningen om kriget" skriver Anna: Jag skriver inte för att jag är krigskorrespondent eller särskilt kunnig i militära frågor. Jag skriver för att jag som civilperson har lättare att förstå de umbäranden som andra civila människor utsätts för till följd av det krig som...

FÖRTIDSRÖSTNINGEN SLOG VÄL UT I ÖSTHAMMARS KOMMUN

Det visade sig vara bra att använda biblioteken som röstlokaler i valet. Många har sökt sig dit för att rösta . Vi har många sommarboende i vår kommun , många pensionärer som stannar kvar länge under hösten. För dem har det varit utmärkt med förtidsröstningen. Själv tjänstgjorde jag som röstmottagare på kommunkontoret i Östhammar och där var det ibland långa köer till förtidsröstningen. Enda klagomålet från folk var att vi borde ha haft ännu fler öppethållandetider.Bibliotekarierna har berättat för mig att det kom folk hela tiden när biblioteket var öppet och ville rösta .Det är något vi får dra lärdom...

Tack för stödet i valet

Tack för stödet i valet att ni röstade på oss. Nu måste vi arbeta vidare för att förändra och påverka. Vi fick bara 2 mandat, men vi ska göra vårt bästa . Ni är välkomna med ideer och synpunkter. M.A.Sabur 017310139 eller email:[email protected]

Intervju med SIU

1. Berätta om dig själv och din bakgrund? (högst 10 rader). Jag heter Mohammad A. Sabur.   Jag kommer från Bangladesh som politisk flykting . Jag är van vid politiskt arbete från hemlandet. Jag studerar vid Uppsala universitet  och läser teknisk fysik. Tidigare har jag läst magister i datavetenskap. Jag är  riksdagskandidat nr 3 på listan i Uppsala län ,  nr 1 på  Östhammar KF listan. Nu sitter jag i fullmäktige i Östhammars kommun för vänsterpartiet för andra gången och jag är gruppledare för vänsterpartiet och ordförande vänsterpartiet i Östhammar samt distrikts styrelse ledamot i Uppsala län. Jag är aktiv...

VÄLFÄRD OCH RÄTTVISA KOMMER FRÅN VÄNSTER

Visst har vi råd med ett värdigt liv för gamla och sjuka. Visst har vi råd med en bra förskola och skola för alla med tillräckligt med personal. Visst har vi råd med en bra kommunal service. Visst har vi råd med bra kommunikationer oavsett bostadsort i kommunen. Visst har vi råd med bra drogfri ungdomsverksamhet. Visst har vi råd med bibliotek och kultur. Rösta inte bort den generella välfärden till förmån för privata lösningar, avgiftsbeläggningar och utförsäljningar! Mohammad Sabur Vänsterpartiet i Östhammar Riksdagskandidat för Uppsala län

VÄNSTERN PÅ ETIOPISK FAMILJESPORTFESTIVAL

Lördag 12 augusti deltog vi tillsammans med Cheru från Stockholm i en etiopisk familje- sportfestival i Hallunda med bokbord för Vänstern. Festivalen vände sig till etiopier i hela Sverige, ja, även från Norge och Danmark kom det några. Detta var ett ypperligt tillfälle att propagera för vårt partiprogram och vår ideologi under lättsamma förhållanden. Av slentrian röstar många på socialdemokraterna eftersom de är stora och har tillgång till ekonomiska resurser att komma ut till olika invandrargrupper. Det gäller då att förklara vem som verkligen gör någonting i flykting- och invandrarfrågor, vem som jobbar mot segregationen och för internationell solidaritet. Vi...

SOLIDARITET ÄR VÅR SAK – INGEN ANNAN GÖR DET ÅT OSS

Vid en politisk debatt i Missionskyrkan 4 sept. kom frågan om två tredjedelssamhället upp från borgerligt håll. Då vill jag framhålla att alla människor måste börja hos sig själva för att få en förändring och ompröva det egna priviligierade västerländska liv som vi lever. Det kräver en omställning , att man själv delar med sig av sitt överflöd och att man aktivt söker upp utsatta grupper och solidariserar sig med dem. När de som har på djupet verkligen ser och förstår dem som inte har , först då kan en förändring i samhället börja. Det får inte bara stanna vid...

Skola , kunskap och bildning

Med tanke på hur konservativa krafter har tagit greppet om skoldebatten blir frågan om allas rätt till bildning bara allt viktigare. Kunskap är mer än fakta- det är också färdighet, förståelse och förtrogenhet ( enligt gällande läroplan). Kunskap är större än det som enkelt kan mätas eller formas efter mall och betyg.Den som söker kunskap och använder den med omdöme , är på god väg att skaffa sig bildning och varje barn har rätt att gå i en skola som gör det möjligt att bilda sig. För detta måste skolan ha professionalism och handlingsberedskap. Det är därförVänsterpartiet kräver en ökad...

INGEN VAPENEXPORT TILL KRIGFÖRANDE LÄNDER

Vår utrikes – och säkerhetspolitik måste samordnas med vår biståndspolitik så att vi inte säljer vapen med den ena handen och ger bistånd till offren för dem med den andra. Vänsterpartiet vill ha en mer restriktiv vapenexport. Vi vill börja med att omedelbart stoppa vapenexport till krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter. Vi vill att Sverige ska vara en internationell röst för fred och nedrutning , mot krig ockupation och förtryck. En röst för fred på vänsterpartiet Mohammad A. Sabur Riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Uppsala län