Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Östhammar

Möte

Vi har flera möten inbokade fram tills valet 14 september och hoppas se er mycket under den tiden. De kommande mötena är följande: 14 augusti debatt med PRO,Bruksgymnasiet i Gimo kl.13.00 26 augusti Lars Ohly kommer till Missionskyrkan i Östhammar kl.18.00 3 september Miljödebatt i Bruksgymnasiet i Gimo kl. 19.00 4 september debatt med HSO I Missionskyrkan i Östhammar kl. 19.00 Ev debatt med RSMH, datum ej bestämt 6 september, Hargshamns folketshus, marknad , deltar 8 september Politikercafé, Norrskedika hotell, kl.19.00 om glesbygdsfrågor Tommy Dahlin deltar 9 september partimöte kl. 19.00 på Östhammars bibliotek Onsdag 10 september kl. 14-16 på...

Årsmöte

Vänsterpartiet har haft årsmöte i Gimo torsdag 11 april, det var ett välbesökt möte. Mohammad Sabur omvaldes som ordförande. Mötet avslutades med att Maisoon berättade om sitt hemland Palestina.

Möte

Möte i Vänsterpartiet onsdag 17 april kl.19.00 på Östhammars bibliotek, alla välkomna

Program Vänsterpartiet

Program Vänsterpartiet Söndag 10 mars kl. 15.00 på Östhammars bibliotek Vi uppmärksammar Internationella Kvinnodagen med sång,musik,dikt och information om kvinnors situation i världen med Nima, Hanna, Azad, Kauser och andra Fritt inträde och fika Arr. Vänsterpartiet, Kvinnojouren, ABF och Kulturnämnden Måndag 11 mars kl. 19.00 på Östhammars bibliotek Jonas Sjöstedt kommer och talar om aktuella frågor riktar sig till alla intresserade, fika

Välbesökt möte

Lars Ohly besökte Vänsterpartiet i Östhammar onsdag 14 november och talade om kultur . Partiet kommer att driva tre viktiga kulturfrågor: 1. Kulturskola för alla barn i alla kommuner. 2. Läsfrämjande arbete, oerhört viktigt för demokratin att alla kan läsa, eftersom alla är ska rösta och bestämma om vår framtid. Till detta behövs: bra bibliotek, bra skolbibliotek, EN bok för alla till billigt pris, tillgång till att låna ljudböcker för chaufförer vid mackar, pågående projekt som Läs för mig pappa, arbetsplatsbibliotek m.m. uppsökande arbete. 3. Gratis museibesök, samlingarna som finns där tillhör oss alla. Tillgänglighet ska prägla allt, alla ska...

Vänsterpartiets budgettal 2012

Börjar med att yrka bifall till ks förslag till budget Vi står nu inför ett nytt år igen med allt vad det innebär i budgetsatsningar, , Östhammar är en bra kommun att leva i, jämfört med när man ser sig om i världen och det bör man göra i budgetsammanhang för att få ett perspektiv i stort. Vi är en del av en globaliserad värld som tär på jordens resurser. Vi ser hur klyftorna ökar i världen och i Sverige. Tysta katastrofer som fattigdom, orättvisor och miljöproblem pågår hela tiden samtidigt med brutala krig. Extrema högerrörelser är på frammarsch i...