Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Östhammar

Program Vänsterpartiet

Program Vänsterpartiet Söndag 10 mars kl. 15.00 på Östhammars bibliotek Vi uppmärksammar Internationella Kvinnodagen med sång,musik,dikt och information om kvinnors situation i världen med Nima, Hanna, Azad, Kauser och andra Fritt inträde och fika Arr. Vänsterpartiet, Kvinnojouren, ABF och Kulturnämnden Måndag 11 mars kl. 19.00 på Östhammars bibliotek Jonas Sjöstedt kommer och talar om aktuella frågor riktar sig till alla intresserade, fika

Välbesökt möte

Lars Ohly besökte Vänsterpartiet i Östhammar onsdag 14 november och talade om kultur . Partiet kommer att driva tre viktiga kulturfrågor: 1. Kulturskola för alla barn i alla kommuner. 2. Läsfrämjande arbete, oerhört viktigt för demokratin att alla kan läsa, eftersom alla är ska rösta och bestämma om vår framtid. Till detta behövs: bra bibliotek, bra skolbibliotek, EN bok för alla till billigt pris, tillgång till att låna ljudböcker för chaufförer vid mackar, pågående projekt som Läs för mig pappa, arbetsplatsbibliotek m.m. uppsökande arbete. 3. Gratis museibesök, samlingarna som finns där tillhör oss alla. Tillgänglighet ska prägla allt, alla ska...

Vänsterpartiets budgettal 2012

Börjar med att yrka bifall till ks förslag till budget Vi står nu inför ett nytt år igen med allt vad det innebär i budgetsatsningar, , Östhammar är en bra kommun att leva i, jämfört med när man ser sig om i världen och det bör man göra i budgetsammanhang för att få ett perspektiv i stort. Vi är en del av en globaliserad värld som tär på jordens resurser. Vi ser hur klyftorna ökar i världen och i Sverige. Tysta katastrofer som fattigdom, orättvisor och miljöproblem pågår hela tiden samtidigt med brutala krig. Extrema högerrörelser är på frammarsch i...

Mera material om EU

Här har vi lagt upp länkar till olika material om EU. Klicka här så kommer du till länksamlingen. Först av allt så finns våra parlamentaraiker i EU på den här webbsidan: http://www.vguengl.org Förutom ett aktivt arbete i parlamentet så skriver vi fram olika rapporter om läget i EU, här är de fyra senaste: fisk_pdf.pdf Om fisket. handel_pdf.pdf Om EU:s handelspolitik. lobby_rapport.pdf Om de olkia påtryckningsverksamheterna i EU, den så kallade lobbyismen. sjuk_pdf.pdf Om avregleringen av sjukvården i EU.