Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Östhammar

Valet över

Nu är valet över och det gick ju bra för oss, vi behöll våra två mandat. Vi vill tacka alla som på olika stött oss, jobbat för oss och röstat V. Nu jobbar vi vidare för framtiden! Kamratliga hälsningar.

ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VÄNSTERPARTIET Lördag 14 april på Gimo bibliotek Annons fanns i veckans Annonsnytt Välkomna!