Okategoriserade

Östhammars vänsterparti står för

Östhammars vänsterparti står för

ALLAS LIKA VÄRDE
HÅLLBAR MILJÖ
VÄLFÄRD UTAN PRIVATA VINSTER
ANTIRASISM

ÖSTHAMMARS KOMMUN ÄR INTE TILL SALU
Kommunen ska äga och driva sina egna förskolor, skolor, vårdinrättningar och äldreboenden, dessa ska ha hög kvalitet och god tillgång till personal. Arbetsmiljön ska vara god. Alla lärare och all vårdpersonal ska ha rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Rätt till heltid för den som önskar det och en lön som det går att leva på. Våra skattepengar ska inte gå till vinst åt stora bolag eller privata vinstintressen.

Nya bostäder är ett måste för att vår kommun ska växa och att alla våra bostadsorter ska överleva med handel och småföretag.

Vi fäster stor vikt vid klimatet, kommunen ska främja och stödja miljövänligt arbete, som leder till en hållbar utveckling. För solidaritet med människor och vår värld.

Vi arbetar för integration och allas lika värde. Rasism och främlingsfientlighet hör inte hemma i vår kommun.

Att alla människor får en möjlighet att leva på lika villkor är en tillgänglighetsfråga för vårt parti.

Mötesplatser för äldre och träffpunkter för ungdomar är viktigt för meningsfull fritid och gemenskap.

VILL DU HA ETT SOLIDARISKT MÄNSKLIGT SAMHÄLLE DÅ SKA DU RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET I ÖSTHAMMAR!

Kommentarer är avstängda.