Okategoriserade

Välbesökt möte

Lars Ohly besökte Vänsterpartiet i Östhammar onsdag 14 november och talade om kultur . Partiet kommer att driva tre viktiga kulturfrågor: 1. Kulturskola för alla barn i alla kommuner. 2. Läsfrämjande arbete, oerhört viktigt för demokratin att alla kan läsa, eftersom alla är ska rösta och bestämma om vår framtid. Till detta behövs: bra bibliotek, bra skolbibliotek, EN bok för alla till billigt pris, tillgång till att låna ljudböcker för chaufförer vid mackar, pågående projekt som Läs för mig pappa, arbetsplatsbibliotek m.m. uppsökande arbete. 3. Gratis museibesök, samlingarna som finns där tillhör oss alla.
Tillgänglighet ska prägla allt, alla ska kunna ta del, ingen för vara utestängd. Mötet var välbesökt och vi fick en bra inblick i kulturens viktiga betydelse för vår utveckling och förståelse av andra. Vi gick hem stärkta i vår ideologi och övertygelse.

 

Skriv en kommentar