Uncategorized

Ovanligt stor publik på årsmötet

Östhammars Vänsterparti har hållit årsmöte den 12 april. Följande styrelse valdes: Mohammad Sabur, ordf, Ingeborg Sevastik, sekreterare, Inger Arvidsson, Elisabeth Karlsson och Farzana Urmi.
Gäst för kvällen var Lars Ohly, som hade dragit en ovanligt stor publik. Ohly talade om arbetsmarknaden, sjukvården, skolan och äldreomsorgen. Numera sitter han i Kulturutskottet och betonade starkt alla människors behov av kultur. Vidare tog han mycket starkt upp total nolltolerans mot alla former av rasism. Han framhöll också att solidariteten mellan människor måste komma tillbaka. Efter sitt långa tal och diverse frågor fick han mycket varma applåder.

Skriv en kommentar