Okategoriserade

ORDNINGSBETYG- STÄMPLING FÖR HELA LIVET

Det är mycket märkligt att skolministern vill sätta stämpel för hela livet på unga elever och barn som är stökiga eller besvärliga i skolan. Många av dem kanske senare i livet blir mycket bra.

   ORDNINGSBETYG- STÄMPLING FÖR HELA LIVET

 Det är mycket märkligt att skolministern vill sätta stämpel för hela livet på unga elever och barn som är stökiga eller besvärliga i skolan. Många av dem kanske senare i livet blir mycket bra.

Det finns andra vägar att agera mot dem som är störande. Satsa mer resurser och mer tid på barnen. Utbildning är människans fundamentala rättighet. Man ska inte använda kapitalistisk teori ( maximering av vinst) i skolverksamhet. Ge barnen maximala chanser att bättra sig utan att stämpla dem. Våra barn är framtidens ledare för landet.

Det förslag som lagts bidrar till att de som har det sämst i samhället drabbas, de som redan har svårt att komma upp t.ex. invandrarbarn och barn som har olika problem i hemmet.

Istället ge ordentliga regler tidigt så att lärarna ges möjlighet och resurser att hantera situationen tidigt på ett bättre sätt än vad de nu kan.

Gör inte klyftan i samhället större genom att införa en ny stämpel för livet.

 Mohammad Sabur

Östhammar

Skriv en kommentar