Okategoriserade

Intervju med SIU

1. Berätta om dig själv och din bakgrund? (högst 10 rader).

Jag heter Mohammad A. Sabur.


 


Jag kommer från Bangladesh som politisk flykting . Jag är van vid politiskt arbete från hemlandet. Jag studerar vid Uppsala universitet  och läser teknisk fysik. Tidigare har jag läst magister i datavetenskap. Jag är  riksdagskandidat nr 3 på listan i Uppsala län ,  nr 1 på  Östhammar KF listan. Nu sitter jag i fullmäktige i Östhammars kommun för vänsterpartiet för andra gången och jag är gruppledare för vänsterpartiet och ordförande vänsterpartiet i Östhammar samt distrikts styrelse ledamot i Uppsala län. Jag är aktiv i FARR/Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd och jobbar med många flyktingärenden. Jag är vice ordf. i FN-föreningen i Östhammar.


 


2.   Varför har du just valt det här partiet?


 Jag har valt vänsterpartiet därför att det jobbar för mänskliga rättigheter , för allas lika värde, ett parti som vill förändra grunden i samhället och utplåna klyftorna mellan fattiga och rika. Det är det bästa partiet för flyktingar och invandrare, det har alltid jobbat för asylrätten, rätten att få ta hit anhöriga på besök, mot etnisk diskriminering. Partiet vill också ha solidaritet med tredje världen, tar aktivt ställning mot krig och förtryck, demonstrerar mot orättvisor och tar upp viktiga frågor i riksdagen. Det är nära till riksdagsledamöterna, man blir kompis med dem.


 


3.   Vad ska ditt parti göra för äldre och unga invandrare?
Planer, mål


     För unga : en bra likvärdig skola för alla, inte segregerat med bara invandrarelever, tillräckligt med lärare och övrig personal, modersmålsundervisning. Bra fritidsaktiviteter för unga. För äldre bra bostad, arbete, och utbildning.


 


4.   Vad har ditt parti för integrationspolitik?


Vi jobbar för att radera de stora klassklyftorna och att etnisk tillhörighet har blivit ett utanförskap. Alla ska ha rätt till bra bostad, jobb och utbildning på lika villkor. Mot segregering .Man  måste se tvåspråkighet som en tillgång istället som ett problem.


 


5.    Hur nyanlända invandrare kan komma snabbt in i
arbetsmarknaden?


Bra SFI med bra lärare, inte för stora klasser, praktik och introduktion till arbetsmarknaden.


 


6.    Hur ska man få arbete till unga?


Praktikplatser och sommarjobb i kommunerna, höja studiemedlen, öka offentliga sektorn med nya jobb inom vård ,omsorg ,skola ,kultur och fritid.


 


7.   Varför behandlas invandrare och svenskar olika i skolan?


Det råder en diskriminering och okunskap samt finns det stora fördomar mot invandrare. Segregering i olika bostadsområden . Rädsla för andra traditioner och seder istället för att vilja lära sig av dem.


8.   Invandrare får bara G i alla ämnen. Varför så stor skillnad
om man har betyg från hemlandet?


Undervisningen har brister, det finns för få lärare för invandrarelever att de ska kunna lära sig på rätt sätt. De behöver både kunskaper i hemspråket och i svenska för att förstå allt på rätt sätt.


 


9.    Kultur är en genväg till integrationen, hur skall ditt parti
bevara det mångfaldiga  samhället i en och samma plats t.ex. ett
allhus.

  Program på flera språk. Tidningar och tidskrifter , litteratur på olika språk, författarbesök och kulturmöten. Fördomsprogram – låna en fördom. Visa att alla kulturer är lika värda och kan existera sida vid sida och berika varandra. Alla ska ingå i gemenskapen och vara likvärdiga.

 

Skriv en kommentar